E-BOOKS
·         Sarkari Lekhan Padhaati E Book
·         Bhasaha Garurav E book
·         Vahivati Paribhasha Kosh
·        Vahivati Kanuni Sabdavali 

·         Dhara Sabhay Parichay Pustika

·         Gujarat Vidhan Sabhana Sabhyo na Pagar Bhatha    ·                     Chitra pothi -1
·                     Chitra Pothi -2
·                     Desh Bhakri Songs
·                     Dikari
·                     Ganga Satina Bhajano
·                     Gujarat Gaurav Gan
·                     Kabir na Bhajano
·                     Lagna Gito
·                     Lok gito
·                     Matru Prmna Kavyo
·                     Mira Bai na Bhajano
·                     Narshi Maheta na Bhajano
·                     Preyaers
·                     Rudhiprayogo & kahevato
·                     Varsha Kavyo
Thanks to Bhart Chauhan ( Sabd prit)